Partner

Vilken typ av entrepenad du än väljer hjälper vi dig med hela projektet från förslag, projektering och bygglovsansökan, till inköp, samordning av projektet samt arbete och arbetsledning på byggplatsen. Du får tryggheten med en garanti, tydliga fakturor från ett ställe och en och samma kontaktperson som ansvarar för hela projektet.

Trygghet

Yngves arbetar för att alla inblandade parter ska känna sig säkra och trygga i de projekt vi arbetar eller projekterar åt dig som kund. Vi tittar på alla led och kvalitetssäkrar leverantörer, montörer och eventuella certifieringar som krävs av branschen.

Samarbeten

Våra samarbetspartners är inte bara skickliga fackmän utan också proffs på att hantera alla typer av svåra situationer som kan uppstå t.ex. vid bränder, större vattenskador eller vid andra typer av saneringsarbeten. Du ska kunna känna dig trygg i vårt sällskap!

Byggtjänster

Badrum

Vi på Yngves renoverar badrum och våtutrymmen.  Vi erbjuder dig helhetslösningen för din badrumsrenovering, alltid med högsta hantverkskvalité.

Bilder från en badrumsrenovering som krävdes efter en vattenskada.

yngves-uterum-efter~imageoptim

Till / Ombyggnad, garage samt övrig renovering

Vi utför alla slags ombyggnader och tillbyggnader åt försäkringsbolag, företag, organisationer och privatpersoner.

Vi tar hand om alla typer av försäkringsskador, även i privata fastigheter. Det kan handla om brand- eller vattenskador, sättningar, mögel, fukt m.m.

yngves-kok-efter2~imageoptim

Renovering villa, lägenhet och kök

Vilken typ av entrepenad du än väljer hjälper vi dig med hela projektet från förslag, projektering och bygglovsansökan, till inköp, samordning av projektet samt arbete och arbetsledning på byggplatsen. Du får tryggheten med en garanti, tydliga fakturor från ett ställe och en och samma kontaktperson som ansvarar för hela projektet.

yngves-tak-under~imageoptim

Takbyte

Vårt arbetsområde är Jönköpings Län. Har du trasiga takpannor? Växer det mossa på taket? Otäta plåtbeslag? Regnar det in? Då är det dags att lägga om eller byta ut taket innan det är för sent.

Följ oss på våra uppdrag

Kontakta oss

Skicka meddelande